Üyelik Sözleşmesi

Homy Therapy Yazılım Teknoloji Tic. Ltd. Şti. 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, Kırıkkale, Yahşihan Ticaret Sicili’ne 1085 sicil numarası ile kaydedilmiş bulunan ve Yenişehir Mah. Ulubatlı Sk. Kırıkkale Teknopark 2.AR-GE Binası No: 20 Yahşihan / Kırıkkale adresinde mukim Homy Therapy Yazılım Teknoloji Tic. Ltd. Şti. ("Şirket veya HomyTherapy") ile www.homytherapy.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden Şirket’in Ürün ve/veya Hizmetleri’ni satın alan (“Alıcı veya Danışan”) arasında, Alıcı’nın; İnternet Sitesi’ni kullanması ve Şirket’in Aracılık Hizmet Sağlayıcısı sıfatı ile gerçekleştirdiği Danışmanlar’dan aldığı ürün ve/veya Hizmetlere yönelik olarak ve İnternet Sitesi’nden ve/veya uygulamadan Alıcı tarafından elektronik ortamda satın almanın kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Alıcı’nın www.homytherapy.com internet sitesinden Üye Kayıt Formu’nu doldurarak işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda imzalamasıyla / onaylamasıyla kabul beyanının Şirket kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

1. Sözleşmenin Tarafları    

1.1. Şirket Bilgileri:

 1. Ticaret Unvanı: Homy Therapy Yazılım Teknoloji Tic. Ltd. Şti. 
 2. Adres: Yenişehir Mah. Ulubatlı Sk. 2. Ar-Ge Binası Kırıkkale Teknopark No: 20 Yahşihan / Kırıkkale
 3. Vergi Numarası: 4631359083 Vergi Dairesi: IRMAK VERGİ DAİRESİ
 4. E-posta: info@homytherapy.com
 5. Telefon No: 
 6. Ticaret Sicil No: 1085 YAHŞİHAN
 7. MERSİS No: 0463135906300001

1.2. Bundan böyle kısaca “Şirket” veya “HomyTherapy” olarak anılacaktır.

1.2. Alıcı Bilgileri:

 1. Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı: ___________________
 2. Adres: _____________________________________
 3. T.C. Kimlik No/ Vergi No: ______________________
 4. E-posta: _______________
 5. Telefon No: ___________

1.3. Bundan böyle kısaca “Alıcı veya Danışan” olarak anılacaktır.

1.4. Şirket ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.5. Alıcı’nın www.homytherapy.com internet sitesinden Üye Kayıt Formu’nu doldurarak Şirket’in 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatı ile Danışmanlar’ın sağladığı Ürün ve/veya Hizmetler ve Aracı Hizmet Sağlayıcısı olmasından kaynaklı Şirket tarafından sağlanan Ürün ve/veya Hizmetleri ve Şirket’in sağladığı Ürün ve/veya Hizmetleri satın almak maksadıyla işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamasıyla kabul beyanının  Homy Therapy Yazılım Teknoloji Tic. Ltd. Şti.  kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

2. Tanımlar

Sözleşme                    : İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ifade etmektedir.

Şirket / HomyTherapy: Homy Therapy Yazılım Teknoloji Ltd. Şti.

Alıcı / Danışan          : Şirket üzerinde, oluşturduğu hesap ile Şirket‘in sadece aracı sıfatıyla hareket ettiği Şirket üzerinden satışa sunulan Ürünler’i ve/veya Hizmetler’i alan Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde Şirket’e üye olmuş gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Ürün ve/veya Hizmetleri satan alan kişiler bundan böyle “Alıcı veya Danışan” olarak anılacaktır.

Danışman                  : Şirket üzerinde, oluşturduğu hesap ile www.homytherapy.com alan kodunda yer alan sitede veya Şirket uygulaması aracılığıyla Ürün ve/veya Hizmetler’i doğrudan sunan kişiler anlamına gelmektedir. Uzmanlar, bundan böyle “Danışman” olarak anılabilecektir.

Ziyaretçi                    : Şirket’e erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı, Danışan ve Danışman tanımlarının tamamını kapsamaktadır.

İnternet Sitesi           : Tüm hakları Şirket’e ait olan www.homytherapy.com alan adında ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, Şirket’in Danışman’ın Ürünler’ini ve Hizmetler’ini satışa sunabilecekleri, Danışan’ların ise bu Ürünler’i ve/veya Hizmetler’i alabilmelerine imkan sağlayan platform Hizmetleri’nin sunulduğu internet sitesidir.

Uygulama                  : Tüm hakları Şirket’e ait olan, cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan yazılımdır.

Homy Therapy Meet : Tüm hakları Şirket’e ait olan, Danışmanlar ile yapılacak görüşmelerin gerçekleşmesine aracılık eden platformu ifade eder.

Arayüz                       : İçerikler’in Ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi ve Şirket Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Ziyaretçiler tarafından kullanılan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Şirket’e ait olan, Şirket üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

Veritabanı                 : İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Şirket’e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veriler bütünü ve bu verilerin okunabilmelerini sağlayan sistemdir.

Hizmetler                  : Şirket üzerinden Danışan ve Danışman’ın Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Şirket tarafından sunulan platform sağlama Hizmetler’inin tamamını ifade eder. Uygulama veya İnternet Sitesi üzerinden Danışan veya Danışman’ın yedi gün yirmi dört saat ulaşabileceği, Şirket tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. Bu kapsamda ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Şirket üzerinden, ebeveyn ve kanunen yetişkin sayılan kişilere psikoloji, çocuk gelişimi uzmanlığı, emzirme, beslenme ve diyetetik gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri Danışman’lar tarafından verilecek olup Danışman’lar tarafından verilecek Hizmetler’e Şirket sadece ve yalnızca aracılık etmektedir. Şirket, sağlanan Hizmet’te Aracı Hizmet Sağlayıcısı sıfatındadır. Şirket, Sözleşme kapsamında yer alan nedenlerin varlığı ve/veya koşulların gerçekleşmesi halleri ile yasal mevzuat dahilinde gereklilik arz etmesi durumlarında dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirme, Hizmetler’i üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilme hakkına sahiptir.

Ürün                          : Şirket’in sadece aracılığını yaptığı ve Şirket üzerinden Danışman’lar tarafından Üyelik Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan ürün ve/veya hizmetleri ifade eder.

Hizmet Bedeli           : Alıcı tarafından Şirket’e ödenecek bedeli ifade eder.

Ödeme Hizmet Sağlayıcı     : Şirket’in sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13.maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır.

3. Sözleşmenin Konusu

3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın Şirket’e ait www.homytherapy.com alan adlı internet sitesi (Bundan sonra kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve/veya uygulaması (Bundan sonra kısaca “Uygulama” olarak anılacaktır.) üzerinden elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, işbu Sözleşme’de Şirket’e ve Şirket’in tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenen, İnternet Sitesi’nde ve Uygulaması’nda yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen Ürün ve/veya Hizmet’in satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer almayan her türlü bilgi ve tanım için Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin Şirket’teki diğer belge ve açıklamalardan oluşan ve bununla sınırlı olmayan ekleri ile birlikte ayrılmaz parçalarından biri olan Üyelik Sözleşmesi geçerlidir.

3.3. Listelenen ve İnternet Sitesi ile Uygulamada ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olup İnternet Sitesi’nde ve Uygulamada yer almaktadır.

3.5. Hizmetler; (i) Danışmanlar’ın, Ürün ve/veya Hizmet’lerini sunabilecekleri, Danışan’ların ise Ürünler ve/veya Hizmetler’i alabilecekleri bir platformun sağlanması ve (ii) Danışmanlar’ın bu kapsamda ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Şirket üzerinden, ebeveyn ve kanunen yetişkin sayılan kişilere psikoloji, çocuk gelişimi uzmanlığı, emzirme, beslenme ve diyetetik gibi alanlarda danışmanlık yapmaları (iii) Danışan tarafından yapılan ödemelerin, ilgili Ürün ve/veya Hizmet’in Danışan tarafından alınmasını takiben sadece ve yalnızca Danışman adına ve hesabına alınan bedelin Danışman’a Şirket ile sözleşmesel ilişkisi kapsamında aktarılmasının sağlanmasıdır.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Alıcı, İnternet Sitesi’nde veya Uygulama’da Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’in temel nitelikleri, Danışman’ın bilgileri, Danışman’ın uzmanlık alanları, satış fiyatı,  adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları, randevu saatleri ve benzeri satışa konu Ürün ve/veya Hizmet ile ilgili tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Şirket, Danışmanlar tarafından sağlanan Ürün ve/veya Hizmetler’den, Danışman ile Şirket arasında 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bir iş ilişkisinin bulunmaması ve sağlanan Hizmet’in içeriğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmaması sebebiyle hiçbir zaman Ürün ve/veya Hizmetler’in kalitesinden sorumlu olmadığını, Alıcı, kabul ve beyan eder.

4.3. Alıcı, İnternet Sitesi ve Uygulama’da yer alan Aydınlatma Metni, KVKK Politikası, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunu ve kabul ettiğini, Üye Kayıt Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Şirket, işbu Sözleşme konusu kendi tarafından sağlanan Ürün ve/veya Hizmetler’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Şirket, Danışman’ların Şirket üzerinden sağladıkları Hizmet ve/veya Ürünler’in listelenmesi, Danışan’lar tarafından Hizmet ve/veya Ürünler’in bedelinin ödenmesini takiben Danışan tarafından ödenen bedellerin ilgili Danışman’a sözleşme ilişkisi kapsamında aktarılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, Danışman’lar, Şirket’in Danışman namına satışa sunulan Ürünler’in ve/veya sağlanan Hizmetler’in bedelini tahsile yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Danışan’lar, Şirket vasıtası ile ödeme yaparak Danışman’lar ile kurdukları sözleşme ilişkisi kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olurlar. Bu kapsamda Danışan, Şirket’in Danışman tarafından verilen Hizmet ve/veya sağlanan Ürün karşılığında yapılacak ödemelerin ilgili Ürün ve/veya Hizmet’in Danışan tarafından teslim alınmasını takiben Danışman’ın hesabına aktarılması hususunda yetkili olduğunu ve de Hizmetler ve/veya Ürünler karşılığında bedel ödemekle yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.6. Şirket Ürün ve/veya Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemler, ürün ve hizmetlerin satıcısı/sağlayıcısı konumundaki ve gelecekteki yapacağı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp azaltılabilecektir. Bu hususta takdir ve değişiklik yetkisi münhasıran Şirket’e aittir. Danışan, Şirket’in dilediği değişiklikleri ürün ve hizmetler üzerinde yapabileceğini ve Şirket’in bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.

4.7. Uygulama içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle Şirket’in sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa ile Şirket’in kusurlu olmadığı durumlarda; ücret iadesi yapılmaz. Ancak, Alıcı’ya başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır. Şirket, müşteri memnuniyetinin sağlanması adına haklarını saklı tutar. Şirket tarafından veya Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve uygulama üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da Şirket, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz. Mevcut randevunun işbu döneme rastlaması halinde, Alıcı’ya aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır. Alıcı, mobil uygulamada yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için mobil uygulamaya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Alıcı; gerek uygulamada gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunun kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir mobil cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde mobil uygulamadan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklıklar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle, mevcut randevusunun işbu döneme rastlaması halinde, Alıcı’ya aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır.

4.8. Alıcı tarafından yapılan ödemeler, sadece ve yalnızca Danışman adına ve hesabına Şirket tarafından tahsil edilmekte olduğunu, Alıcı, kabul ve beyan eder.

4.9. Danışman ile Şirket arasında, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bir iş ilişkisinin bulunmamaktadır. Şirket sadece ve yalnızca Danışan ile Danışman arasında yapılacak Hizmet’in aracılığını gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek Hizmetler’de, Gizlilik Politikası uyarınca, Şirket hiçbir suretle Danışman’ın verdiği Hizmet’i denetleyemeyeceğinden ve/veya denetlemesi beklenemeyeceğinden, Hizmet’in kalitesine ilişkin sorumluluğu bulunmadığını, Danışan, kabul ve beyan eder.

4.10. Aracılık edilen ve Danışman tarafından verilen Ürün ve/veya Hizmet’in hayatın olağan akışı gereği fiziksel ortamda gerçekleştirilmesi azami kalitenin sağlanması için önem teşkil etmektedir. Ancak, aracılık edilen ve Danışman tarafından verilen Ürün ve/veya Hizmet’in sosyal ağ ve fiziki olmayan yollarla gerçekleşmesi sebebi ve diğer sebeplerle, bu mecraya güvenlik ve kalite açısından Şirket gerekli tüm önlemleri alır ve asgari kaliteyi sağlamaya çalışır ancak, Alıcı’ya Ürün ve/veya Hizmet’in kalitesi konusunda garanti vermez.

4.11. Sözleşme konusu her bir Ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı, Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir.

4.12. Alıcı, profil sayfasında yer alsın veya almasın, Danışman’lara ilettiği ve/veya görüşme sırasında belirttiği, Şirket’e verdiği, bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik verilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan Şirket’in sorumlu olması söz konusu olamaz. Şirket’in zararlara ilişkin talep, tazminat hallerinde hukuki ve cezai hakları saklıdır.

4.13. Alıcı’nın üyeliğine ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Alıcı, üyelik bilgileri dahil olmak üzere beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur ve bu bilgilerin kendisi tarafından ya da aracılığıyla üçüncü taraflarca kullanılmasına izin vermeyecektir. Alıcı, almış olduğu Ürün ve/veya Hizmet’in görülmesi sırasında Şirket Gizlilik Politikası’na uygun davranacağını kabul, taahhüt ve beyan eder. Aksi hal ve davranışı sergilenmesi halinde, Şirket’in her türlü hakkı saklıdır. Alıcı’ya ait üyelik bilgisi ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Alıcı tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilecektir. Alıcı, mevcut üyeliğini üçüncü kişilere devredemez, kullanımına açamaz. Alıcı’nın mevcut üyeliğini bizatihi kendisinin kullanmadığının Şirket tarafından tespit edilmesi halinde, Şirket haklı neden ve ihbarda bulunmaksızın derhal fesih hakkına sahip olup Şirket’in hukuki ve cezai tüm hakları saklıdır.

4.14. Şirket, Alıcı’ya sağlanan Hizmet karşılığında Danışmanlar’a verilecek Hizmet Bedeli’nde ve/veya işbu aracılık hizmeti gereğince tahsis ettiği Hizmet Bedeli’nde değişiklik yapabilir. Hizmet Bedeli’ne ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve herhangi bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.

4.15. Şirket, Danışanlar’dan, Danışmanlar adına tahsil edilecek ödemeler dışında, hiçbir koşul altında Danışanlar’ı ve/veya Danışmanlar’ı temsil etmemektedir. Şirket’in Danışan ve Danışman arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Danışman ve Danışan arasındaki iletişimi sağlamak da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, Danışan ve Danışman arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde Şirket, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin husumeti bulunmamaktadır.

4.16. Şirket’in her ne sebeple olursa olsun Danışan ve Danışman arasındaki ilişkiyi düzenleme, sağlama, kurma veya sair şekilde oluşturma veyahut da hakemlik yapma yükümlülüğü yoktur. Danışan ve Danışman, aralarındaki hizmet ve/veya satış ilişkisinden bizzat ve şahsen sorumludur. Danışan ve Danışman, Şirket’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan ederler.

4.17. Alıcı, Danışmanlar ve Ziyaretçiler, Şirket’in ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Ziyaretçiler, Hizmetler’in talep edilen şekilde verilebilmesi için Şirket’e ve/veya Danışmanlar’a kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi takdirde, satın aldıkları Hizmet ve/veya Ürünler’in verdikleri adrese ulaşması veya Hizmet’in sağlanamaması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Ziyaretçiler Şirket üzerinden ve/veya Danışmanlar tarafından kendilerinden talep edilen bilgileri tam, doğru ve gerçeğe uygun şekilde vermekle yükümlü olup söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı oluşan zararlardan Şirket’in sorumluluğu bulunmamakla birlikte, Şirket’in her türlü zararını Alıcı, karşılamakla yükümlüdür.

4.18. Alıcı’nın işbu Sözleşme konusu ürünü Alıcı’dan başka kişi veya kuruluşa teslim edilmesini talebinde, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Şirket sorumlu tutulamayacaktır.

4.19. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Şirket’in sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Şirket’e yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Şirket’e ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Şirket’e iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Sözleşme konusu Hizmet’in gerçekleştirilmesinden önce bedeli öder. Sözleşme konusu Hizmet’in gerçekleştirilmesinden önce yapılan ödeme Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Şirket’e ödenmemesi halinde, Hizmet gerçekleştirilmez. Hizmet gerçekleştirildikten sonra işbu hususun ortaya çıkması halinde, Alıcı, Sözleşme konusu Hizmet’e karşın gerçekleştireceği ödemeyi 3 (üç) gün içerisinde, tüm ortaya çıkacak giderler Alıcı’ya ait olacak şekilde Şirket’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21. Şirket; yapılan herhangi bir işleme harcama itirazı bildirimi gelmesi ve/veya ödeme hizmeti sağlayan kuruluşun yapılan işlem aleyhine yapılan itirazı kabul etmesi ve bu kapsamda itirazın kesinleşmesi veyahut işlemin şüpheli bir işlem olması; şüpheli işlemlerle ilgili Danışan’a Şirket tarafından ulaşılamaması, söz konusu işlemin Danışan’ın ve Şirket’in genel işlem tutarı ortalamasının üzerinde olması veyahut da işlemin geçerliliği ve hukukiliğine ilişkin herhangi bir nedenle şüphe uyandırması halinde, ilgili işleme ilişkin ödenen ücretin Danışan’a aktarılması için Danışan’dan ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Söz konusu ek bilgi ve belgeler tamamlanıncaya ve/veya Danışan tarafından yapılan ödeme ilgili işleme ilişkin şüphe ortadan kalkıncaya değin Danışan’ın hesabına aktarılmayabilir. Bu kapsamda, Danışan’dan talep edilen bilgi ve belgelerin Şirket’e iletilme süresinin dolması durumunda, Danışan tarafından yapılan ödeme, Şirket tarafından bloke edilebilir veya ilgili siparişe ilişkin bedelin Danışan ya da Bankasına iade etmesi halinde, Şirket ödediği bedele ilişkin haklarını saklı tutar. Bu hususta karar verme yetkisi yalnızca ve sadece Şirket’e ait olup belirtilen işlem yalnızca Danışan’ın güvenliğini sağlamak maksadıyla kullanılmaktadır.

4.22. Şirket, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Şirket’ten talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Şirket tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcının, olası gecikmeler için Şirket’i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.23. Alıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün ve/veya Hizmet’i kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün ve/veya Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün ve/veya Hizmet’in özenle korunması borcu Alıcı’ya aittir.

4.24. İşbu Sözleşme’ye konu Ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde Şirket, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş henüz kargoya verilmemiş ise dondurulacak, kargoya verilmiş ise kargonun teslim edilmemesi konusunda kargo şirketine talep iletilecek olup mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Şirket, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

4.25. Alıcı, www.homytherapy.com alan adlı internet sitesinde veya Uygulama’da sunulan Ürün ve/veya Hizmetler’in sipariş edebilmek için talep edilen bilgileri girmek zorundadır. Alıcı her zaman ve ayrıca hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sona erdirebilir. Alıcı, Şirket’e ait İnternet Sitesi’ne veya Uygulama’ya üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları Şirket’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Alıcı, bilgilerinin değişmesi halinde üyelik bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Konuya ilişkin lütfen Üyelik Sözleşmesi’ni okuyun.

4.26. Alıcı, Şirket’e ait İnternet Sitesi’ni veya Uygulama’yı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

4.27. Alıcı, Şirket’e ait İnternet Sitesi’ni veya Uygulama’yı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, İnternet Sitesi’ne veya Uygulama’ya üye sıfatıyla Alıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. Bu işlemlerde bulunduğu takdirde doğacak zararları Şirket’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Mobil uygulamanın kullanıldığı mobil cihazın; tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil olmak üzere) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etme gibi mobil cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin tüm teknik tedbirlerin alınması münhasıran Alıcı’nın sorumluluğundadır. Böyle bir durumda Alıcı, tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Şirket’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

4.28. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Şirket’e bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in Alıcı’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.29. Şirket, Sözleşme konusu Ürünün sağlam, eksiksiz, İnternet Sitesi’nde veya Uygulama’da yer alan niteliklerine uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için nakliye masrafları Alıcı’ya ait olmak üzere Şirket’e gönderebilir.

4.30. Danışan, Şirket’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Danışan’a ait, Şirket Hizmetleri dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya Şirket’in ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin Şirket Gizlilik Politikalarına ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

4.31. Danışan, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.

4.32. Danışan, Ürün ve/veya Hizmetler’i hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde edinmeyi kabul ve taahhüt eder. Danışan’ın, Ürün ile ilgili ve/veya Hizmetler’i kullanırken yapacağı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan Danışmanlar’ın bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu, Şirket’in yalnızca ve sadece 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu bilir, kabul ve beyan eder.

4.33. Şirket, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Şirket’ten her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. Ancak Şirket, İnternet Sitesi’ndeki promosyon ve kampanyalar üzerinde değişiklik yaptığını İnternet Sitesi’nde yeni bir promosyon veya kampanya ile duyurması gerekmektedir.

4.34. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

5. Kullanım Koşulları

5.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları Şirket ile Alıcı’dır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’de kararlaştırılan usul, esaslara ve mevzuata göre belirlenmektedir.

5.2. Alıcı’nın İnternet Sitesi’ne veya Uygulama’ya girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Homy Therapy Yazılım Teknoloji Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.3. Şirket; aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Alıcılar / Danışanlar aleyhine olmamak kaydıyla ve tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Şirket, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile internet sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, internet sitesin yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve internet sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. Danışan, Ürün ve/veya Hizmetler’deki değişikliğe veya kaldırılmasına ilişkin talep ve/veya itirazlarını 15 gün içerisinde info@homytherapy.com Şirket yetkili mail adresine iletme hakkına sahiptir. Talep ve/veya itirazlara ilişkin değerlendirme hakkı yalnızca ve sadece Şirket’e aittir.

5.4. İnternet Sitesi veya Uygulama Şirket'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Şirket, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5.5. Danışan, Şirket’in sunduğu altyapı ve Şirket aracılığı ile Ürün ve/veya Hizmetler’i Danışmanlar’dan alır. Danışan’ın satın alma talebi, Ürün ve/veya Hizmet’e ilişkin Şirket tarafından hazırlanan, Şirket ya da Şirket dışındaki platformlarda belirtilen koşulları kabul ederek Danışman ile arasında bir hizmet ve/veya satış akdinin Ürün’ü ve/veya Hizmet’i satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. Danışan, bu satın alma talebiyle ilgili Ürün’ü ve/veya Hizmet’i satın almayı kabul ve taahhüt eder.

5.6. Danışan, kendisine tanınan gün ve saatte tüm hakları sadece ve yalnızca Şirket’e ait olan ve görüşmenin yapılmasına aracılık eden “Homy Therapy Meet” platformu üzerinden önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak Hizmet’i alır.

5.7. Danışanlar, ihtiyaçları doğrultusunda, kendilerine en yakın buldukları uzmanı seçmekte özgürdürler.  Danışanlar, Şirket’in Websitesi ve/veya Mobil uygulaması ile Hizmet alacağı Danışman’ı seçer, Danışman’ın da uygun olduğu tarih ve saate göre randevu zamanını belirler, kredi kartı ve/veya Şirket’in belirleyeceği diğer ödeme yöntemleri ile satın alır.

5.8. Danışan, Danışmanlar’dan aldıkları Ürün ve/veya Hizmetler sırasında kanuna aykırı eylem ve davranışlarda bulundukları veya bulunacaklarını ifade etmeleri ve/veya kanaat uyandırmaları halinde, Danışmanları’nın ve Şirket’in işbu durumu yetkili idari ve adli mercilere bildirebileceklerini kabul eder ve kanuna aykırılık nedeniyle yapılan ihbar/şikayet sebebiyle Şirket ve/veya Danışmanlar’ın sorumluluğu bulunmamakta olduğunu bilir, işbu husus sebebiyle gizliliğin ihlal edildiğini ileri süremez. Hizmet’in görülmesi sırasında, HomyTherapy Meet üzerinden herhangi bir şekilde kayıt alınmayacağını, tamamen gizli ve 3.kişilerin Danışman tarafından davet edilmediği sürece yalnızca kendisi ile Danışman arasında gerçekleşeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi taktirde, cezai ve hukuki alanda sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Danışan, Hizmet’in görülmesi sırasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında hiçbir suretle Danışman’ın özel bilgilerini (ad, soyad, adres, telefon numarası v.b.) talep etmeyeceğini, Hizmet’in sağlanmasında Şirket’i egale edici eylem ve davranışlarda bulunmayacağını, Hizmet’i yalnızca ve sadece Şirket aracılığıyla alacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi Şirket tarafından tespit edildiği taktirde, Şirket’in her türlü hakkı saklı kalarak, Danışan’ın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.

5.10. Danışan, işbu Ürün ve/veya Hizmet’i alırken, 18 yaşından büyük olduğunu ve Sözleşme’yi yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu; bahsi geçen Ürün ve Hizmetler’in kendisi tarafından alınmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını; yürürlükteki tüm mevzuata uygun ve tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu; Şirket’in Ürün ve Hizmetler’in arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul ve taahhüt eder. Danışan’ın sayılan hususlara aykırılığının tespiti halinde ve Danışan’ın işlemleriyle ilgili Şirket’e Danışmanlar’dan 3 kez şikayet ulaşması durumunda Şirket’in her türlü hakkı saklı kalarak, Danışan’ın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.

5.11. Şirket; Şirket ürünleri, Şirket ticari markaları, görünümü, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, HomyTherapy markası, www.homytherapy.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İşbu Sözleşme altında Alıcı Ürün’ü ve/veya Hizmet’i satın almakla hiçbir yetkinin kendisine devredilmemiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İnternet Sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine tüm durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk ihlal eden tarafa ait olup Şirket’in tüm hakları saklıdır.

5.12. Danışan, Ürün ve/veya Hizmetler’i çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Şirket’in söz konusu Ürün ve/veya Hizmetler’den herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır. Danışmanlar tarafından Şirket’e eklenen, gerçekleştirilen eylemler veya başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı zarara uğratacak nitelikte, sınırlamaları aşan veya ihlal eden Ürün ve/veya Hizmetler’den, devlet, yargı veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Danışmanlar’ın sorumlu olduğunu, Danışan bilir, kabul ve beyan eder.

6. İptal ve İade Koşulları

6.1. Şirket, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Danışan bedeli ödeyerek satın aldığı Hizmet’i, randevu saatinden 3 saat öncesinde Şirket’e yazılı bildirimde bulunup Şirket tarafından iptalin onaylanması ile Hizmet’in iptalini sağlayabilir. Şirket, her türlü hakkı saklı kalmakla birlikte, Danışan’ın haklı nedeni olmaksızın ___ kez ayrı ayrı randevusunu kusuru ile iptal etmesi halinde, Danışan’a Hizmet vermeyebilir, üyeliğini sonlandırabilir, üyeliğini dondurabilir. Bu takdirde, Danışan, Şirket’in herhangi bir zararı oluşması halinde tüm zararını karşılamakla yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder. Danışan, randevu saatine geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu münhasıran kendisinde olduğunu, ek süre isteyemeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder. Şirket her zaman randevuyu iptal etme hakkına sahip olup ücret iadesini en geç 4 gün içinde Danışan’a gerçekleştirecektir. Şirket web uygulamasında listelendiği halde satışa, randevu saati açısından Şirket ve/veya Danışmanın kusuru ile sunulamaması veya Danışanın satın aldığı bir Hizmetin randevu saati itibariyle Danışman’ın veya Şirket’in kusuru ile verilmemesi durumlarında, Şirket, Danışan’a bilgi vermek kaydı ile hizmetin para iadesi yapılarak iptali sağlayacaktır.

6.2. Uygulama içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle Şirket’in sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa ile Şirket’in kusurlu olmadığı durumlarda; ücret iadesi yapılmaz. Ancak, Danışan’a başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır. Şirket, müşteri memnuniyetinin sağlanması adına haklarını saklı tutar. Şirket tarafından veya Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve uygulama üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da Şirket, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz. Mevcut randevunun işbu döneme rastlaması halinde, Danışan’a aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır. Danışan, mobil uygulamada yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için mobil uygulamaya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Danışan; gerek uygulamada gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunun kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir mobil cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde mobil uygulamadan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklıklar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle, oluşan sorunlardan Şirket’in sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.3. Alıcı bunlar dışında, Hizmet’in ve/veya Ürün’ün vaat edilenden farklı, ayıplı, noksan çıksın ya da çıkmasın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun nezdinde 14 (on dört) gün içerisinde ürünü geri göndermek suretiyle bedelin iadesini talep edebilir ve bu durumda Alıcı tarafından gönderilen bedel Alıcı’ya iade edilir. 14 (on dört) günlük süre, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde, malın teslim alındığı gün, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde ise sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulduğu an ile malın teslimi arasında da cayma hakkını kullanabilir.

6.3. Satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde "Homy Therapy Yazılım Teknoloji Tic. Ltd. Şti. " adına, "Yenişehir Mah. Ulubatlı Sk. Kırıkkale Teknopark 2. AR-GE Binası No: 20 Yahşihan / Kırıkkale" adresine aşıdaki koşullar dahilinde iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürüne ait var ise, hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerin de aynı anda iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo masrafları Alıcı’ya aittir. İade gerçekleştirmek istediğinizde info@homytherapy.com adresine bilgilendirme maili atarak işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.

6.4. Şirket, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Şirket’ten talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Şirket tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcının, olası gecikmeler için Şirket’i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Uygulama içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle Şirket’in sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa ile Şirket’in kusurlu olmadığı durumlarda; ücret iadesi yapılmaz. Ancak, Alıcı’ya başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır. Şirket, müşteri memnuniyetinin sağlanması adına haklarını saklı tutar. Şirket tarafından veya Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve uygulama üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da Şirket, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz. Mevcut randevunun işbu döneme rastlaması halinde, Alıcı’ya aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır. Alıcı, mobil uygulamada yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için mobil uygulamaya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Alıcı; gerek uygulamada gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunun kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir mobil cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde mobil uygulamadan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklıklar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle, mevcut randevusunun işbu döneme rastlaması halinde, Alıcı’ya aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır.

6.6. Ambalajlı ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. İadenizin iade koşullarına uygun olmaması durumunda ise ilgili ürün, adresinize alıcı ödemeli kargo ile gönderilecektir. Ürününüzün durumu mail veya cep telefonu ile bilgilendirilecektir.

6.7. Satın alınan Ürün ve/veya Hizmet, www.homytherapy.com tarafından teslim alındıktan sonra ambalajı, aksesuarları, faturası kontrol edilecektir. İade edeceğiniz ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturasıyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden (ürün birim fiyatı + KDV) düzenlenmelidir. İade işleminin onaylanması durumunda, iade başvurusundaki tercihiniz doğrultusunda 4 iş günü içinde "ürün bedeli" tarafınıza geri ödenecektir.

6.8. Siparişini verdiğiniz ürün yerine faturanızda yazan ve koliden çıkan ürün birbiri ile aynı değilse ürününüzle ilgili yaşadığınız sorunları, ürünün elinize geçmesinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde tarafımıza mail ile (info@homytherapy.com) başvurabilirsiniz. Ürün ve/veya Hizmet www.homytherapy.com tarafından __ iş günü içerisinde incelenerek durumu analiz edilir ve yanlışlık var ise durumu düzelterek doğru ürünün Alıcı’ya iletimini gerçekleştirilir.

7. Ürünlerin Teslimi ve Teslim Şekli

7.1. Sipariş konusu ürünler, aksi Alıcı tarafından ayrıca yazılı olarak belirtilmediği takdirde Alıcı’nın adresinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Alıcı, "Teslimat Bilgileri" ve "Alıcı" gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Şirket ile paylaşılan veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. Alıcı, bilgilerinin kendisine ve kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.

7.3. Kural olarak teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Şirket, İnternet Sitesinde veya Uygulama’da, sistemde işlemin gerçekleştiği süre zarfında ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Şirket’e ait olacaktır. Bununla birlikte Şirket, teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

7.4. Sipariş, Alıcı’nın ödeme bilgisi hakkında Banka onay geldikten sonra verilmiş sayılacaktır.

7.5. Havale veya EFT siparişlerinin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, sipariş toplam tutarının Şirket’in banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Havale veya EFT yoluyla verilen, ancak 1 (bir) hafta içerisinde ödemesi gerçekleştirilmeyen siparişler iptal edilmektedir.

8. Ayıba Karşı Hükümler

8.1. Danışan, Şirket’in sunduğu altyapı ve Şirket aracılığı ile Ürün ve/veya Hizmetler’i Danışmanlar’dan alır. Danışan’ın satın alma talebi, Ürün ve/veya Hizmet’e ilişkin Şirket tarafından hazırlanan, Şirket ya da Şirket dışındaki platformlarda belirtilen koşulları kabul ederek Danışman ile arasında bir hizmet ve/veya satış akdinin Ürün’ü ve/veya Hizmet’i satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. Danışan, bu satın alma talebiyle ilgili Ürün’ü ve/veya Hizmet’i satın almayı kabul ve taahhüt eder.

8.2. Alıcı, sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur. Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi normal olmayan bir durum varsa; Alıcı teslimat görevlisinden tutanak hazırlamasını talep etmelidir.

8.3. Alıcı, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen ve/veya açıkça belli olmayan (gizli) bir ayıp olması halinde durumu Şirket’e derhal ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nu gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

8.4. Alıcı, ayıp ihbarı ile İnternet Sitesi üzerinden iade talebi oluşturarak, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak Şirket’e göndermekle yükümlüdür. Alıcı’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, irsaliye ve faturanın tüm asıl ve kopyalarının da ürünlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

8.5. Şirket, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında ürünün kendisine teslimi ile gerekli kontrolleri yaparak; Alıcı’nın beyanlarında haklı olması halinde ayıplı ürünü değiştirerek Alıcı’ya tüm masrafları kendisince karşılanmak üzere teslim eder. Alıcı, ücret iadesi talep etme hakkına sahiptir. Bu Alıcı’ya ücret iadesi 4 iş günü içinde yapılacaktır.

8.6. İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, yeniden üretim imkanının olmaması, materyalin bulunamaması ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, Şirket ürün bedelini Alıcı’ya, herhangi bir faiz veya masraf ödemeksizin, tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.7. Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup Alıcı ve Şirket belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

8.8. Şirket, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Danışman’ın davranışlarından sorumlu değildir. Şirket’in, hiçbir koşulda Şirket’in kullanımı, Ziyaretçiler arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket’in, herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

9. Fiyatlara İlişkin Hükümler

9.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürünlerin bedeli İnternet Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. İşbu Sözleşmede belirtilmedikçe ürün bedeline KDV dahil değildir.

9.2. Şirket, Danışanlar’a sağlanan Hizmet karşılığında Danışmanlar’a verilecek Hizmet Bedeli’nde ve/veya işbu aracılık hizmeti gereğince tahsis ettiği Hizmet Bedeli’nde değişiklik yapabilir. Hizmet Bedeli’ne ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve herhangi bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.

9.3. Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında akdedilen ve mutabakata varılan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi, Banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup Şirket’in bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

10. Mücbir Sebepler ve Umulmayan Haller

10.1. Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen, Taraflar’ın kendisinden kaynaklanmayan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici nitelikte olan grev, lokavt, savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, doğal afetler (deprem, sel baskını, çığ düşmesi vb.) yangın ve ciddi bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ve benzeri durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

10.2. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder.

10.3. Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebep, 30 (otuz) gün süreyle devam ederse Taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

10.4. Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Şirket, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

10.5. Mücbir sebep hallerinden birinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.

12. Delil Sözleşmesi

11.1. Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Homy Therapy Yazılım Teknoloji Tic. Ltd. Şti. ’nin ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

12.1. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

12.2. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

13. Cayma Hakkı

13.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin "Cayma Hakkının İstisnaları" başlıklı 15. Madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan Mesafeli Satış Sözleşmesinin 6. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve Şirket tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bununla birlikte ilgili Yönetmelik gereğinde Alıcı “Tüketicinin İstekleri veya Kişisel İhtiyaçları Doğrultusunda Hazırlanan Mallara İlişkin Sözleşmeler”de hakkını kullanamayacaktır.